Obavijesti za članove

Katehetski ured Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 150
Tel: 042/314 155
Fax: 042/314 169
E-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr

Linkovi

SVETA STOLICA

VATIKAN

VARAŽDINSKA BISKUPIJA

VARAŽDINSKA BISKUPIJA

URED ZA MLADE VARAŽDINSKE BISKUPIJE

URED ZA OBITELJ VARAŽDINSKE BISKUPIJE

ZBOR MLADIH VARAŽDINSKE BISKUPIJE

DUHOVNI CENTAR VARAŽDINSKE BISKUPIJE NA VETERNICI

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA

HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA

NACIONALNI KATEHETSKI URED

URED ZA MLADE HBK

DRŽAVNE USTANOVE

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I šPORTA RH

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

FAKULTETI I UČILIšTA

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIšTA U ZAGREBU

TEOLOGIJA U RIJECI

KORISNE STRANICE

PATROLOGIJA - STAROKRšĆANSKA KNJIŽEVNOST

+CERT.hr - nacionalno središte za računalnu sigurnost

 PALOTINCI - stranica s puno zanimljivih tekstova i sadržaja

DOPISNA TEOLOGIJA - mnogo zanimljivih sadržaja

KATOLIK - hrvatska apologetska stranica

BITNO.NET - katolički portal

ZAJEDNICE I UDRUGE

PLANINARSKA UDRUGA MLADIH ENTUZIJASTA - PUME

ANGELJEKI - Udruga za promicanje aktivizma djece i mladeži i međugeneracijsko povezivanje

KATOLIČKI MEDIJI

INFORMATIVNA KATOLIČKA AGENCIJA

HRVATSKI KATOLIČKI RADIO

KATOLIČKI IZDAVAČI I TISKOVINE

GLAS KONCILA

MAK - DJEČJI MJESEČNI LIST

KRšĆANSKA SADAšNJOST

VERBUM

TEOVIZIJA

VAŽNE STRANICE

Centar za nerođeni život Betlehem

The VOICE Of The MARTYRS - Glas mučenika - Vijesti o progonima kršćana danas

VIGILARE - građanska inicijativa

ZANIMLJIVE STRANICE

DON IVICA MATULIĆ

IVICA šOLA - kolumnist Glasa Slavonije