Obavijesti za članove

Katehetski ured Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 150
Tel: 042/314 155
Fax: 042/314 169
E-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr

Katehetski ured Varaždinske biskupije

Katehetski ured Varaždinske biskupije osnovao je prvi biskup msgr. Marko Culej, kojemu je Sveti Otac Ivan Pavao II. povjerio 5. 7. 1997. g. upravljanje novoosnovanom biskupijom. Prvi predstojnik Katehetskog ureda od osnutka biskupije bio je vlč. Stanko Havaić, tada župnik u Klenovniku, a od 1. rujna 2001. godine predstojnikom je imenovan preč. mr. sc. Damjan Koren. Od osnutka Ured je djelovao u prostorijama Biskupskog ordinarijata uz katedralu, a od 2004. godine djeluje u novouređenim prostorima Pastoralnog centra u Zagrebačkoj ulici 3.
 
Temeljne zadaće Ureda su:

 • koordinacija zapošljavanja vjeroučitelja
 • promicanje kvalitete vjeronaučne nastave
 • praćenje i vrjednovanje rada vjeroučitelja, s osobitim naglaskom na pripravnike
 • pružanje pedagoško-didaktičko-metodičke pomoći vjeroučiteljima
 • organiziranje različitih oblika trajne formacije vjeroučitelja (stručni seminari, stručna vijeća, duhovne obnove i duhovne vježbe)
 • suorganiziranje  i provođenje natjecanja iz vjeronauka „Vjeronaučne olimpijade“
 • organiziranje natječaja literarno-likovnog stvaralaštva za učenike u osnovnim školama
 • izdavanje stručnih pomagala.
 
Katehetski ured u svom djelovanju surađuje s Nacionalnim katehetskim uredom pri HBK, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Stoga Ured surađuje, savjetuje i provodi nadzor vjeroučitelja u 38 osnovnih i 17 srednjih škola u Varaždinskoj, u 19 osnovnih i 5 srednjih u Koprivničko-križevačkoj, u 31 osnovnoj te 7 srednjih škola u Međimurskoj županiji, po 1 osnovna škola u Bjelovarsko-bilogorskoj i Krapinsko-zagorskoj te po 1 osnovna škola i 1 srednja škola u Virovitičko-podravskoj županiji.

U školskoj godini 2017./18. u osnovnim školama radi 203, a u srednjim školama 37 vjeroučitelja/ice te njih 5 radi i u osnovnoj i u srednjoj školi.

Uvođenjem vjerskog odgoja u javne predškolske ustanove na području biskupije, djelovanje Ureda proširilo se i na predškolski odgoj djece. Od 60-tak predškolskih ustanova, 16 ima verificiran Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi od Ministarstva obrazovanja i sporta RH, te u svom redovitom programu roditeljima nude i vjerski odgoj djece. Nacionalni katehetski ured je u suradnji s Katehetskim institutom pri KBF-u u pet jednogodišnjih ciklusa organizirao teološko-katehetsko doškolovanje odgajateljica za odgoj predškolske djece u vjeri. Doškolovanje je pohađalo 80-tak odgajateljica, od kojih je do danas njih 64 steklo uvjete za dobivanje Kanonskog mandata za odgoj u vjeri od varaždinskog biskupa. U pedagoškoj godini 2017./2018. 45 odgajateljica provodi vjerski odgoj prema verificiranom programu.

Uoči početka nove školske godine priređuje se svečana podjela Kanonskih mandata varaždinskog biskupa novim vjeroučiteljima. Početkom i na kraju svake školske godine, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organiziraju se dva stručna skupa za sve vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri. Na razini Biskupije organiziraju se susreti duhovnog karaktera uz Božić i Uskrs. Tijekom školske godine za vjeroučitelje se priređuju i 3 stručna vijeća po županijama. Vjeroučitelji i odgajateljice u vjeri obvezni su svake godine sudjelovati na višednevnim duhovnim vježbama, koje Ured organizira u Duhovnom centru Varaždinske biskupije na Veternici, a moguće je otići i u druge centre za duhovne vježbe. Ured priređuje i božićne susrete varaždinskog biskupa s ravnateljima škola na području Biskupije.

U drugom polugodištu, u sklopu natjecanja i smotri učenika iz svih predmeta, održavaju se i natjecanja iz vjeronauka – Vjeronaučne olimpijade na školskoj, međužupanijskoj/biskupijskoj i državnoj razini za vjeroučenike osnovnih i srednjih škola. Vjeroučenici i njihovi mentori iz Varaždinske biskupije redovito postižu izvrsne rezultate na vjeronaučnim olimpijadama na nacionalnoj razini.
 
 
Zaposlenici Ureda za vjeronauk u školi
 
mr. sc. vlč. Damjan Koren, predstojnik
Vladimir Cesar, dipl. teolog, tajnik
 
 
Suradnici u Uredu za vjeronauk u školi
 
Za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama:
Snježana Tišljarić, odgajatelj mentor i ravnateljica DV „Vrapčić“ Drnje
 
Za odgoj u vjeri osoba s teškoćama u razvoju:
Ivana Peček,  dipl. defektolog  rehabilitator  i  dipl. kateheta
 
Za praćenje i vrjednovanje rada vjeroučitelja, s osobitim naglaskom na pripravnike
Anita Bakovljanec, dipl. kateheta/savjetnica
Aleksandra Lukavečki, dipl. kateheta/savjetnica
 
 

Viši savjetnici za vjeronauk u Agenciji za odgoj i obrazovanje
 
Mr. sc. Gordana Barudžija
Prof. Dalibor Adžić
 
 
Povjerenstvo Varaždinske biskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima
 • mr. sc. vlč. Damjan Koren, predstojnik KUVB - predsjednik Povjerenstva
 • mr. sc. mons. Antun Perčić - generalni vikar Biskupije
 • mr. sc. preč. Ivan Rak, kancelar Biskupije
 • mr. sc. preč. Josip Koprek - kanonik i predstojnik Obiteljskog centra Varaždinske biskupije
 
 
Vjeroučitelji savjetnici
 1. Aleksandra Lukavečki – IV. OŠ Varaždin
 2. Anita Bakovljanec – OŠ Andrije Palmovića, Rasinja
 3. Bernarda Tklačec – OŠ Selnica
 4. Nataša Roginek – OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 5. Silvio Benč – OŠ Prelog
 6. Marijana Ćorić – OŠ Prof. „Blaž Mađer“ Novigrad Podravski
 7. Zvonimir Lončar – Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin
 8. Gordan Premuš – Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec
 9. Štefica Pokorny – Gospodarska škola Varaždin
 10. Saša Josip Milec – Druga gimnazija Varaždin
 
 
Vjeroučitelji mentori
 1. Silvija Čavlek – OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec
 2. Sanja Malbašić – VI. OŠ Varaždin
 3. Anita Fajdetić – OŠ Sokolovac
 4. Anica Trstenjak – OŠ Sveta Marija
 5. Špoljarić Saša – OŠ "Đuro Ester" Koprivnica
 6. Rogulja Tomislav – VI. OŠ Varaždin
 7. Horvat Martina - III. OŠ Čakovec
 8. Biršić Krešimir – Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica
 9. Biršić Dora Ankica – Srednja škola Koprivnica
 10. Dodlek Dejan – Srednja škola Koprivnica
 11. Ričko Miroslav – Obrtnička škola Koprivnica

 
 
Kontakti Katehetskog ureda Varaždinske biskupije
 
Zagrebačka 3 , 42 000 Varaždin
telefon: 042/314-150; 042/314-155; 042/314-151
faks: 042/314-169
mobitel: 099/6684-184
e-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr
web: katehetski.biskupija-varazdinska.hr


 Slika Logotip Katehetskog ureda Varaždinske biskupije.
Slika Ulaz u prostorije Katehetskog ureda.