KATEHETSKI URED
VARAŽDINSKE BISKUPIJE


Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314-150
Tel: 042/314-151
Tel: 042/314-155
Fax: 042/314-169
Mob: 099/490-7554
E-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr

Radno vrijeme:
Pon - pet: 7 – 15 sati
(pauza - 10:30 - 11:00)

Što je katehetski ured?

Biskupijski katehetski ured je tijelo s kojim biskup, glava zajednice i učitelj nauka, upravlja i predsjeda svim katehetskim djelatnostima biskupije. (OKD 126)

Neki zadaci katehetskog ureda su:
- Briga o redovitoj nastavi vjeronauka u Oš i Sš
- Raspored vjeroučitelja po školama
- Nadzor nastave vjeronauka
- Izrada godišnjeg plana rada
- Stručno usavršavanje vjeroučitelja

Već godine 1935. propisano je dekretom Provido sane od strane Apostolske Stolice da se u svakoj biskupiji treba osnovati katehetski ured, kao ustanova kojom biskup upravlja i uređuje svim biskupijskim pothvatima i nastojanjima u katehiziranju i propovijedanju Radosne vijesti.

To isto potvrđuje i papa Ivan Pavao II. u apostolskoj pobudnici Catechesi tradendae, 1979. godine, gdje kaže da je "Crkva na kraju ovoga dvadesetoga stoljeća pozvana od Boga i događaja, koji su isto tako pozivi s Božje strane, da obnovi svoje povjerenje u katehetsko djelovanje kao prvenstvenu zadaću svoga poslanja. Ona je pozvana da katehezi posveti svoje najbolje ljudske zalihe i snage ne štedeći napore, umore i materijalna sredstva da je što bolje organizira i da obrazuje sposobno osoblje."

Ove riječi i poticaji crkvenog učiteljstva dobivaju još veću težinu ako si posvijestimo našu konkretnu hrvatsku situaciju u demokratskim promjenama nakon pada komunizma. Uviđamo, dakle, u našim prilikama potrebu organiziranja i funkcioniranja biskupijskih katehetskih ureda svakako u dva smjera: organiziranje i koordiniranje kateheze po župnim zajednicama, te organiziranje i što bolje funkcioniranje vjeronaučne nastave u školama. Pri tome je važno da biskupijski katehetski uredi, po načelu subsidijarnosti, surađuju s Nacionalnim katehetskim uredom Hrvatske biskupske konferencije koji bi trebao davati glavne katehetske smjernice, a s druge strane, u školskom vjeronauku rješava temeljna pitanja u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa Republike Hrvatske.