KATEHETSKI URED
VARAŽDINSKE BISKUPIJE


Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314-150
Mob: 099/490-7554
E-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljkom: 7 - 14 sati
Utorkom: 7 - 14 sati
Četvrtkom: 7 - 13 sati
(pauza: 10:30 - 11:00)

Održan jesenski biskupijski stručni skup za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri - 2015.

Održan jesenski biskupijski stručni skup za vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri - 2015.VARAŽDIN, 19. 9. 2015.
Stručni skup odgajateljica u vjeri te vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola na području Varaždinske biskupije, održan je prema Godišnjem planu KUVB za šk. god. 2015./2016. u organizaciji Katehetskog ureda i Agencije za odgoj i obrazovanje, u subotu 19. rujna 2015. godine u dvorani biskupijskog Pastoralnog centra u Varaždinu.

Uvodnim pozdravom prisutne sudionike skupa, njih 203, pozdravio je predstojnik Katehetskog ureda Varaždinske biskupije mr. Damjan Koren te skup započeo uvodnom molitvom.

Pozdravima sa priključio i varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak, koji je vjeroučiteljima i odgajateljicama u vjeri uz početak nove školske godine poručio kako u njihovom radu to neka bude novi polet u radu s djecom koja, uz fizički rast i razvoj, rastu i duhovno. U svom radu trebamo računati s Božjom milošću, pomoći i blagoslovom, istaknuo je biskup Mrzljak, za što snagu trebamo crpiti u svakodnevnom sakramentalnom životu i povremenim duhovnim susretima. Naglasio je važnost ovakvih susreta na kojima uvijek iznova možemo osvježiti naučeno za vrijeme studija, možemo usavršiti svoje vještine u radu s povjerenom djecom i mladima, ali i poraditi na samokritičnosti u raspoloživosti za pozitivne promjene. Svjedoci smo ovih dana, naglasio je biskup Mrzljak, kako se migracijom stanovnika iz ratom ugroženih arapskih država počela događati nova velika seoba naroda, koja će godinama trajati i jednim dijelom izmijeniti situaciju u Europi u svim segmentima društva. Sigurno će i na vjerskom području doći do preispitivanja. Na nama je da svoju vjeru živimo i prenosimo na mlađe naraštaje. Naš poziv je usko povezan s tom stvarnošću pa možemo reći i da je budućnost Katoličke crkve u nekim situacijama i u našim rukama.

Predstojnik Ureda mr. Koren ukratko je vjeroučiteljima i odgajateljicama u vjeri predstavio Godišnji plan Katehetskog ureda za školsku godinu 2015./16., kojim su pozvani na planiranje svojih obveza u skladu s ponuđenim stručnim skupovima, a u svrhu osobnog stručnog usavršavanja i duhovne izgradnje. Pozvao ih je na obaveznu duhovnu formaciju kroz sudjelovanje na duhovnim obnovama uz blagdan Božića i Uskrsa, s posebnim naglaskom na duhovne vježbe. Kao i svake godine do sada, Katehetski ured kao ponudu vjeroučiteljima organizira 7 termina u Duhovnom centru Varaždinske biskupije na Veternici. Naravno da su oni slobodni obaviti duhovne vježbe u trajanju od najmanje dva dana u bilo kojem drugom katoličkom centru uz pismenu potvrdu o sudjelovanju. Prisutne vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri upoznao je s trenutnim statističkim podacima glede broja aktivnih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri, sudjelovanju kao i o ostalim osobnim podacima (bračno stanje, broj djece). Svoje izlaganje mr. Koren završio je poticajem na trajnu i konkretnu solidarnost s obitelji pokojnog vjeroučitelja Zorana Havaića, čija je supruga ostala sama sa sedmero djece.

Stručni skup bio je u znaku sakramenata kršćanske inicijacije. Predavačica prof. dr. sc. Ružica Razum, – izvanredna profesorica  religiozne pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u prvom je dijelu govorila o različitim pristupima i provođenju inicijacije kroz povijest, uvjetovanima trenutnim religiozno-društvenim prilikama u društvu. Dotaknula je i pitanje životne dobi u kojoj se pojedini sakramenti trebaju/mogu primati, a još uvijek se i raspravlja o redoslijedu primanja sakramenta krštenje, potvrde i euharistije. U drugom dijelu izlaganja prof. Razum naglasila je nužnost komplementarnosti u kontekstu prenošenja vjerskih sadržaja u školskom vjeronauku i u župnoj katehezi, što onda uključuje sklad i suradnju župnikâ, župnih kateheta i školskih vjeroučitelja. Oni trebaju dogovoriti metode i sadržaje koje će koristiti u poučavanju djece, mladih i odraslih. Tako briga za dijete treba biti temeljni stav svakog pedagoškog djelatnika. Primanjem sakramenta euharistije pozvani smo na svakodnevno slavljenje Kristovog pashalnog misterija te po naravi sakramenta osjećamo nužnost ponavljanja. Kod sakramenta potvrde situacija je drugačija. U svijesti roditelja i mladih je da je primanjem tog sakramenta „sve gotovo“. Stoga, kao zaključak prof. Razum predlaže da već župne kateheze u pripremanju na pojedine sakramente budu osmišljene kao vježbaonice vjerskog života, koje će djecu i mlade osposobljavati za vjerski život, a ne ih samo učiti i poučavati u vjerskim istinama. U organiziranju katehizacije treba poduzeti sve da se modernom čovjeku objavi i približi Boga, da ga on susretne i slijedi. Bez uvođenja mistagoških kateheza teško je zadržati ritam poučavanja i ostanka u zajednici aktivnih vjernika.

U završnom dijelu skupa sudionici su upoznati s radom Biskupijske knjižnice, informacijama iz pastoralnih ureda Varaždinske biskupije (mladi i duhovna zvanja) te o inicijativi „40 dana za život“ koja će se provoditi ispred županijskih bolnica u Čakovcu i Varaždinu od 23. rujna do 1. studenoga 2015. godine.

Zvonimir Lončar, član Državnog povjerenstva za natjecanje iz vjeronauka obavijestio je vjeroučitelje o osnovnim podacima za početak ovogodišnje Vjeronaučne olimpijade. Tema je  Obitelj u Božjem naumu. Građa je  napisana i trenutno na završnoj verifikaciji Državnog povjerenstva. Kao i svake godine, u cijelosti ćemo je objaviti na našoj web stranici, uz sve ostale podatke vezane za pripremanje i provođenje natjecanja. Od ove školske godine natjecanje iz vjeronauka za učenike osnovnih škola provodit će se po modelu srednjih škola. To znači da neće više biti predtermina sredinom siječnja, nego će sve prijavljene škole trebati odraditi školsku razinu natjecanja prema službenom Katalogu natjecanja i smotri, odobrenom od MZOS. Nakon poslanih rezultata Povjerenstvo za provedbu natjecanja će po načelu bodovnog praga pozvati određeni broj škola na međužupanijsku razinu.

Tekst: Vladimir Cesar
Foto: Silvio Benč

 


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika