KATEHETSKI URED
VARAŽDINSKE BISKUPIJE


Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314-150
Mob: 099/490-7554
E-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljkom: 7 - 14 sati
Utorkom: 7 - 14 sati
Četvrtkom: 7 - 13 sati
(pauza: 10:30 - 11:00)

O nama

Kontakti Katehetskog ureda Varaždinske biskupije
 
Zagrebačka 3, HR - 42 000 Varaždin
telefon: 042/314-150; 042/314-155
mobitel: 099/490-7554
e-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr
web: katehetski.biskupija-varazdinska.hr
Radno vrijeme Katehetskog ureda: ponedjeljak, utorak: 7 - 14 sati; četvrtak: 7 - 13 sati (pauza: 10:30 - 11:00)

 
Predstojnik Katehetskog ureda: mr. sc. Damjan Koren
Tajnik Katehetskog ureda: Robert Ivančan, mag. theol.


Biskupijski katehetski ured je tijelo s kojim biskup, glava zajednice i učitelj nauka, upravlja i predsjeda svim katehetskim djelatnostima biskupije. (OKD 126)

Godine 1935. propisano je dekretom Provido sane od strane Apostolske Stolice da se u svakoj biskupiji treba osnovati katehetski ured, kao ustanovu kojom biskup upravlja katehiziranjem i navještanjem Radosne vijesti.

To isto potvrđuje i papa Ivan Pavao II. u apostolskoj pobudnici Catechesi tradendae, 1979. godine, u kojoj ističe da je "Crkva na kraju ovoga dvadesetoga stoljeća pozvana od Boga i događaja, koji su isto tako pozivi s Božje strane, da obnovi svoje povjerenje u katehetsko djelovanje kao prvenstvenu zadaću svoga poslanja. Ona je pozvana da katehezi posveti svoje najbolje ljudske zalihe i snage ne štedeći napore, umore i materijalna sredstva da je što bolje organizira i da obrazuje sposobno osoblje."

Ove riječi i poticaji crkvenog učiteljstva dobivaju još jače značenje ako imamo pred očima našu konkretnu hrvatsku situaciju nakon pada komunizma. Zato od 1991. godine rad biskupijskih katehetskih ureda prvenstveno je usmjeren na: organiziranje i što bolje funkcioniranje nastave katoličkog vjeronauka u školama te, koliko je to više moguće, na organiziranje i koordiniranje kateheze po župnim zajednicama.

Katehetski ured Varaždinske biskupije osnovao je prvi biskup msgr. Marko Culej, kojemu je Sveti Otac Ivan Pavao II. povjerio 5. 7. 1997. g. upravljanje novoosnovanom biskupijom. Prvi predstojnik Katehetskog ureda bio je pokojni  vlč. Stanko Havaić, tada župnik u Klenovniku, a od 1. rujna 2001. godine predstojnikom je imenovan mr. sc. Damjan Koren. Od osnutka Ured je djelovao u prostorijama Biskupskog ordinarijata uz katedralu, a od 2004. godine djeluje u novouređenim prostorima Pastoralnog centra u Zagrebačkoj ulici 3.
 
Temeljne zadaće Ureda su:
  • koordinacija zapošljavanja vjeroučitelja 
  • promicanje kvalitete vjeronaučne nastave
  • praćenje i vrjednovanje rada vjeroučitelja 
  • pružanje pedagoško-didaktičko-metodičke pomoći vjeroučiteljima
  • organiziranje različitih oblika trajne formacije vjeroučitelja (stručni seminari, stručna vijeća, duhovne obnove i duhovne vježbe)
  • suorganiziranje  i provođenje natjecanja iz vjeronauka „Vjeronaučne olimpijade“
  • izdavanje stručnih pomagala.
 
Katehetski ured u svom djelovanju surađuje ponajprije s Nacionalnim katehetskim uredom pri HBK, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za odgoj i obrazovanje. U svojem konkretnom djelovanju kroz brigu za katolički vjeronauk, Katehetski ured je povezan s 89 osnovnih škola i 28 srednjih škola na području čitave biskupije.

U školskoj godini 2019./20. (zaključno s 9. rujna 2019.), u svim školama zaposleno je 243 vjeroučitelja (od toga je 15 vjeroučitelja promovirano u zvanje mentora, a 10 u zvanje savjetnika), a četvero vjeroučitelja su ravnatelji (3 u osnovnim i 1 u srednjoj školi).

Uvođenjem vjerskog odgoja u javne predškolske ustanove na području biskupije, djelovanje Ureda proširilo se i na predškolski odgoj djece. Naime, predškolske ustanove koje imaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH verificiran Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, surađuju i povezane su s Katehetskim uredom.

Na početku školske godine u mjesecu rujnu, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizira se stručni skup za sve vjeroučitelje i odgajateljice u vjeri. Na razini Biskupije organiziraju se susreti duhovnog karaktera uz Božić i Uskrs, tijekom školske godine za vjeroučitelje se priređuju i stručna vijeća.

Vjeroučiteljima je svake godine ponuđeno više termina duhovnih vježbi u Duhovnom centru Varaždinske biskupije na Veternici ili ih vjeroučitelji sami mogu obaviti negdje drugdje.

Ured priređuje i predbožićne susrete varaždinskog biskupa s ravnateljima škola na području Biskupije.

U drugom polugodištu, u sklopu natjecanja i smotri učenika iz svih predmeta, održava se i natjecanje iz vjeronauka – Vjeronaučna olimpijada na školskoj, međužupanijskoj/biskupijskoj i državnoj razini za vjeroučenike osnovnih i srednjih škola.