KATEHETSKI URED
VARAŽDINSKE BISKUPIJE


Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314-150
Tel: 042/314-151
Tel: 042/314-155
Fax: 042/314-169
Mob: 099/490-7554
E-mail: katehetski@biskupija-varazdinska.hr

Radno vrijeme:
Pon - pet: 7 – 15 sati
(pauza - 10:30 - 11:00)

Održano zajedničko ŽSV vjeroučitelja u OŠ i SŠ o kurikularnoj reformi

Održano zajedničko ŽSV vjeroučitelja u OŠ i SŠ o kurikularnoj reformi


VARAŽDIN, 19.03. 2016.
U subotu, 19. ožujka 2016. u dvorani Pastoralnoga centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, u Varaždinu, održano je ŽSV vjeroučitelja u OŠ i SŠ, s početkom u 9,00 sati.
ZAPISNIK
           
Izvanredno među/županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, održano je u subotu, 19. ožujka 2016. u dvorani Pastoralnoga centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3, u Varaždinu s početkom u 9,00 sati.
 
Dnevni red:
 1. Prijedlog Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk - mr. sc. Gordana Barudžija - viša savjetnica za vjeronauk u školi pri AZOO
 2. Rasprava sudionika – moderatori:
 • Zvonimir Lončar, dipl. teolog - vjeroučitelj savjetnik - voditelj ŽSV vjeroučitelja SŠ Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije
 • Silvio Benč, dipl. kateheta - vjeroučitelj mentor - voditelj ŽSV vjeroučitelja OŠ Međimurske županije
 • Nataša Roginek, dipl. kateheta - vjeroučiteljica savjetnica - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja Varaždinske županije - Zapad
 • Marijana Ćorić, dipl. kateheta - vjeroučiteljica mentorica - voditeljica ŽSV vjeroučitelja OŠ Koprivničko-križevačke županije
 • Kristina Čačić, dipl. kateheta - voditeljica ŽSV OŠ vjeroučitelja Varaždinske županije - Istok
 1. Ostala pitanja
 
UVOD
Izvanredno među/županijsko stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije sazvano je, umjesto planiranih pojedinačnih vijeća Planom i programom rada ŽSV-a i Godišnjeg plana KUVB i AZOO za 2015./2016. školsku godinu povodom donošenja prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk u sklopu cjelovite kurikularne reforme.
Na početku skupa sve prisutne je pozdravio predstojnik Katehetskoga ureda Varaždinske biskupije, velečasni mr. sc. Damjan Koren, koji je istaknuo važnost i nužnost uključivanja vjeroučitelja u stručnu raspravu povodom objavljivanja dokumenta za Katolički vjeronauk, a današnje predstavljanje dokumenta najbolji je poticaj za ispravno razumijevanje do sada učinjenog u sklopu kurikularnih promjena za Katolički vjeronauk. Nakon predstojnika vlč. Korena, sve prisutne u ime AZOO pozdravila je viša savjetnica za vjeronauk mr. sc. Gordana Barudžija koja je sa višim savjetnikom Daliborom Adžićem došla predstaviti prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk.
 
 
 
Ad 1) Svoje izlaganje viša savjetnica mr.sc. Barudžija koncipirala je u tri cjeline:
 1. Opis dionica (A – F) cjelovite kurikularne reforme s naglaskom kako se još nalazimo u A dionici u ovome razdoblju u kojoj je temeljni naglasak na izradi kurikularnih dokumenata, osposobljavanju odgojno-obrazovnih radnika, oblikovanju sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja te izrada priručnika, udžbenika, pomoćnih nastavnih sredstava i digitalnih sadržaja;
 2. Predstavljanje članova stručne radne skupine i sadržaj samoga dokumenta s naglaskom na: opis predmeta, ciljeva učenja i poučavanja, domena, odgojno-obrazovnih ishoda po razredima i domenama te vrednovanje ishoda učenja;
 3. Poticaj za osobno uključivanje u stručnu raspravu na temelju proanaliziranih radnih dokumenata jer će u svim etapama rada biti dorada kurikularnih dokumenata.
Za sam kraj izlaganja  viša savjetnica mr.sc. Barudžija kratko je predstavila važne dokumente Cjelovite kurikularne reforme: Okvir nacionalnoga kurikuluma, Okvir za vrednovanje procesa i ishoda učenja u OŠ i SŠ odgoju i obrazovanju.
 
Ad 2) Nakon predstavljanja dokumenta uslijedilo je zajedničko promišljanje vjeroučitelja. Postavljena su različita pitanja, komentari, savjeti, prijedlozi, konstruktivne kritike. Cilj je bio aktivno sudjelovanje vjeroučitelja Varaždinske biskupije u doradi dokumenta za Katolički vjeronauk u sklopu Cjelovite kurikularne reforme. Izrečena mišljenja uobličena su u 8 zaključnih točaka koja su predstavljena sudionicima te su ih oni prihvatili kao zajedničke zaključke (vidi PRILOG).
 
Ad 3) Predstojnik Ureda, vlč. mr.sc. Damjan Koren zahvalio je svima prisutnima na konstruktivnoj zajedničkoj raspravi. Najavio je daljnju mogućnost uključivanja u stručnu raspravu o prijedlogu dokumenta na sljedeće načine:  
KRAJ
Izvanrednom među/županijskom stručnom vijeću u trajanju od 5 sati prisustvovalo je _____ vjeroučitelja ŽSV-a  Varaždinske županije – Istok. Vijeće je završilo u 13,00 h.
 
                                                        Zapisnik sastavila: Kristina Čačić,
voditeljica ŽSV Varaždin - Istok
 


PRILOG

Zaključne točke o prijedlogu Nacionalnoga kurikuluma nastave Katoličkoga vjeronauka vjeroučitelja Varaždinske biskupije iznijete na izvanrednom među/županijskom stručnom vijeću, 19. ožujka 2016.:
 1. Hoće li raspored sadržaja u/kroz 4 domene (Čovjek pred pitanjem Boga i smisla života, Kršćanska vjera i život, Moral i odgovorna sloboda, Crkva u međukulturnome i međureligijskome dijalogu) kroz svih 5 ciklusa pomoći shvatiti cjelovitost sadržaja Katoličkog vjeronauka?
  1. Predlažu se  4 domene koje će biti jednake u cijeloj odgojno-obrazovnoj vertikali te će omogućiti kontinuitet učenja u svim ciklusima i razredima. Hoće li to učenicima uistinu pomoći izgradnji i dohvaćanju jedinstvene ukupnosti i cjeline sadržaja Katoličkog vjeronauka?
  2. Neće li to dovesti upravo do suprotnog efekta -  do razbijanja gradiva na manje dijelove koje će onda biti teže ponovno složiti u jednu cjelinu (primjer: povijesne teme razbijene na više razreda i ciklusa)?
 
 1. U dokumentu je premalo vidljiv katolički identitet vjeronauka, te je razvidno naginjanje „zapadnjačkom“ stilu religijske kulture.
  1. Sadržaj dokumenta premalo ističe katolički identitet Katoličkog vjeronauka. U opisu odgojno-obrazovnih ciljeva upotrebljavaju se općeniti religiozni pojmovi koji bi se trebali zamijeniti pojmovima koji ističu katoličku dimenziju školskog predmeta Katolički vjeronauk. 
  2. Nije li ovakva struktura prijedloga dokumenta Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk bliža predmetu - Religijska kultura?
 
 1. Trebalo bi izmijeniti formulaciju svrhe i ciljeva vjeronauka koji su previše religiozni, a premalo vjerski. Nedostaje eksplicitno korištenje pojmova Bog, Isus Krist, Duh Sveti.
  1. U opisu predmeta kod isticanja svrhe Katoličkoga vjeronauka neka se obavezno uvrsti riječ Bog.
  2. U detaljnom opisu poddomena nedostaje eksplicitno korištenje pojma Presveto Trojstvo – Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti.
 
 1. Problematična je širina ishoda, autonomija vjeroučitelja, a poglavito povezano s problemima vrednovanja (npr. državna matura).
  1. Kako ispravno shvatiti široku autonomiju vjeroučitelja u planiranju ishoda? Koliko autonomija može dovesti do neujednačenosti ukupnih stvarnih rezultata rada od vjeroučitelja do vjeroučitelja?
  2. Kolika je opasnost od promašivanja sržnih sadržaja?
  3. Bilo bi dobro zadržati ključne pojmove kao što to imamo sada jer omogućavaju uočavanje temeljnih/bitnih sadržaja u procesu vrednovanja postignuća vjeroučenika.
  4. Dakako, jasno se postavlja i problem vrednovanja široko postavljenih ishoda.
 
 1. Previše je pojačan naglasak na druge religije i kulture u odnosu na dosadašnje planove i programe.
  1. Uočava se da se u odnosu na dosadašnje planove i programe, a posebno kod 4. domene „Crkva u međukulturnome i međureligijskome dijalogu“, pojačani naglasak stavlja na druge religije i kulture.
  2. Ima li i kroz ove sadržaje dokument tendenciju „opravdavanja“ svrhe postojanja predmeta Katolički vjeronauk u suvremenoj školi u Hrvatskoj?
 
 1. Problemi udžbenika i priručnika.
  1. U kojoj će mjeri udžbenici i priručnici ograničiti slobodu i autonomiju koju donosi Cjelovita kurikularna reforma?
  2. Je li uopće moguće izraditi udžbenik i priručnike koji će podržavati veliku autonomiju koju donosi Cjelovita kurikularna reforma?
 
 1. Jasnije usmjerenje učeničkim interesima nije potpuno razvidno iz dokumenta.
  1. Je li Katolički vjeronauk doista usmjeren učeničkim interesima kako to nalaže Cjelovita kurikularna reforma ili se ipak provukla usmjerenost na sadržaje, a što bi se moglo iščitati iz dokumenta
  2. Glagoli korišteni u formulacijama ishoda često nisu aktivni i jasno mjerljivi
  3. Razvidno je da nema rasterećivanja sadržaja, već čak suprotno – da je količina sadržaja koje će trebati naučiti veća
 
 1. Element vrednovanja Kultura međusobne komunikacije, to jest njegovo isključivanje iz elemenata vrednovanja preispitati.
  1. Većina sudionika podržava ostanak elementa vrednovanja Kultura međusobne komunikacije
  2. Ovaj element je oduvijek bio posebnost Katoličkog vjeronauka kao odgojnog predmeta
  3. Kod opisa i tumačenja elemenata vrednovanja predlaže se jasnije određivanje područja elementa vrednovanja „Istraživački rad“ i jasnije razgraničavanje u odnosu na element „Stvaralačko izražavanje“
 
 


Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika